Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων – Μετάβαση

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Πατώντας εδώ, θα μεταφερθείς στην επίσημη ιστοσελίδα του στρατού. Συμπληρώνεις επώνυνο, ΑΣΜ και βλέπεις που παρουσιάζεσαι.

Τα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων είναι τα εξής:

  • ΚΕΤΘ – ΚΕΝ ΑΥΛΩΝΑ
  • ΚΕΠΒ – ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ
  • ΚΕΕΜ – ΚΕΝ ΣΠΑΡΤΗΣ
  • ΚΕΥΠ – ΚΕΝ ΛΑΜΙΑΣ
  • 9ο ΣΠ – ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  • 2/39 ΣΕ – ΚΕΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
  • ΚΕΕΔ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ